Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
תקנון
האתר מופעל ע"י קוגול יוניטרייד בע"מ, היבואנית הרשמית של צמיגי מישלן בישראל .
האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
האתר מאפשר רכישה נוחה מהירה ובטוחה של מוצרים באמצעות האינטרנט.
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.
גלישה באתר מהווה הסכמה לקבלת התקנון.
כל שימוש באתר יחייב את הלקוח לפי תנאי התקנון.
אי לכך ובהתאם לזאת לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד בעלי/מפעילי
האתר או למי מטעמם בגין פעולה שביצע במסגרת השימוש באתר.
רשאים לבצע קניה באתר, בני 18 ומעלה ,בעלי דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את מפעילי האתר.
 
כל אזרח ישראלי רשאי לבצע רכישות באתר וזאת בכפוף למילוי התנאים להלן:
-הרוכש הינו בעל כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בישראל.
-הרוכש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
-הרוכש הינו בעל כתובת בישראל.
-כתובת למשלוח הטובין הינה בישראל.
-הרוכש הוא בעל תא דואר אלקטרוני.
 
תנאים לשימוש
 
א. גולש המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.
ב. רשום באתר ובעל חשבון פעיל, להלן "חשבון החברות".
ג. בעל כרטיס אשראי תקף של חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל.
ד. בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני להלן דוא"ל ברשת האינטרנט.
ה. המשתתף יהיה אדם שגילו מעל 18 שנים. במקרה והמשתתף קטין - אדם שלא מלאו לו 18 שנים, יהיה חייב בהשגחתו של הורה או אפוטרופוס. ביצוע פעולה באתר על ידי משתתף שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה כי הפעולה נעשתה בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.
ו. ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.
ז. המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.
ח. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר.
ט. המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.
 
לאחר מילוי טופס ההזמנה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה. האתר לא יספק מוצרים שהוזמנו במידה וההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר, או שנקלטה באופן חלקי או שגוי (וזאת אף אם התקלה במחשבי האתר). באם לא קיבלת הודעת מייל המאשרת את ההזמנה, עליך לפנות למפעילי האתר לצורך תיקון ההזמנה.
 
במצב תקלה יהיו רשאים מפעילי האתר לא לספק את המוצרים למזמין וזאת ללא חובת הודעה למזמין או פיצוי כלשהו. במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים, תהיה רשאית קוגול יוניטרייד בע"מ לבטל את ההזמנה. במקרה של ביטול הזמנה לא יבוצע חיוב למזמין ולא תהיה חובת הודעה על הביטול למזמין.
 
הזמנות מוצרים וביצוע רכישות
 
א. עם סיום תהליך ההזמנה על-ידך ורישומה במערכת, ישלח אליך דוא"ל המציין כי הזמנתך נקלטה במערכת וכי היא מוכנה לטיפול. הזמנתך תכנס לתור ההזמנות והיא תחכה לאישור מהימנותה ומהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי.
ב. פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת המשתמש. רישום פרטי פעולה זה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.
ג. זמן הטיפול בהזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי ואו לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתו כגון אספקתו על-ידי צד שלישי, אריזה וכולי.
ד. לאחר סיום הכנת החבילה, יחוייב כרטיס האשראי שלך והזמנתך תישלח לכתובת שנמסרה על ידך. בשלב זה יישלח אליך דוא"ל ויהיה עליך לדאוג לאיסוף או קבלת המוצר שהזמנת.
ה. במקרים בהם לא יגיע דוא"ל אליך או שלא תקרא את תוכנו, לא יהיה האתר אחראי לעיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים או כל בעיה אחרת.
 
תשלום
 
א. תנאי לאישור רכישה של גולש באתר הוא אישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.
ב. התשלום יהיה עבור מחיר המוצרים ו/או השרותים הכללי ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר.
 
משלוח
 
א. עלויות משלוח רגילות: לפי בחירת הלקוח, בסוג השילוח, בעת ביצוע ההזמנה.
ב. עלויות משלוח וטיפול משתנות: המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של הצוות המפעיל.
ג. המשתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.
 
החזרות
 
א. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם מפעילי האתר.
ב. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
ג. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
ד. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים.
ה. שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות למפעיל האתר.
 
כאשר הנך מזמין מוצר באתר הנך מתבקש לספק מידע לצורך ביצוע ההזמנה.
האתר לא יעשה שימוש במידע ללא הרשאתך אלא אם כן נדרש הדבר על פי דין.
מוסכם כי במקרה של תקלה או במקרים שאינם בשליטת האתר לא יהיה האתר אחראי לשמירת המידע וכל העברת מידע על ידך לאתר נעשית על אחריותך בלבד.
כל מידע או תצוגה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית של קוגול יוניטרייד בע"מ.
אין להעתיק לשכפל,להפיץ ,לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בכל זכות יוצרים השייכת לקוגול יוניטרייד בע"מ ו/או למישלן, אלא עם כן נתנה קוגול את הסכמתה לכך בכתב ומראש.
בביקורך באתר,הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין ושהסמכות הבלעדית לבירורי מחלוקות בנושא האתר והפעולות בו, תהיה נתונה לבית המשפט הרלוונטי בתל-אביב יפו.
שימוש באתר יחשב כהסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
לקבלת פרטים וברורים בגין כל נושא יש לפנות למפעיל האתר.
 

צמיגים לאופניים

חיפוש צמיגים

חדשות