Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
MICHELIN PRO4
האתגר בדגמי ה MICHELIN PRO4 היה לא רק לייצר מגוון רחב של צמיגים מהירים יותר.
במשך שלוש שנים, המהנדסים של מישלן עבדו כדי לדחוף את מעטפת הביצועים בכמה חזיתות סותרות באותו הזמן .
המשפחה החדשה של מישלן ® PRO4 צמיגי כביש לרוכבים מחמירים כוללת ארבעה מוצרים.
MICHELIN PRO4 Endurance
 •MICHELIN PRO4 Service Course
 •MICHELIN PRO4 Comp Service Course
MICHELIN PRO4 Comp Limited Service Course
השאיפה ליעילות מקסימלית בפיתוח הגדשים השונים  אלה שמשה אבן פינה לכל אחד מארבעת צמיגים החדשניים.
 צמיגים שונים אלה פותחו ועוצבו  כדי לכסות את מגווןהצרכים  השונים של רוכבי אופניים מחמירים, מהחתירה להשגת ביצועים גבוהים בכל סוגי תנאים, לצמיג בלעדי, מהיר וקל מאוד לתחרות נגד השעון.


צמיגי אופניים

חיפוש צמיגים

חדשות