Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
יתרון התרכובת הכפולה של צמיגי מישלין

מאחורי השם הפשוט "תרכובת כפולה"
ישנה טכנולוגיה "מזוקקת" ע"י קבוצת מרוצי
האופנועים של מישלין.

טכנולוגיית תרכובת כפולה בצמיגים לאופניים היא שילוב של
גומי רך 100% "סליקה" על פני שטח סוליית
הצמיג לאחיזה ומירבית ובפינוי הבוץ. וגומי
קשה בשיכבה הפנימית לחיזוק הקוביות
ועמידות לתקרים. התירכובת הרכה באה
במגע ישיר עם עם פני השטח בעוד שהתרכובת 
הקשה נמצאת בין סוליית ומעטפת הצמיג.
יתרון באחיזה: תנאי השטח לא משנים דבר ,
התרכובת הכפולה של צמיגי אופניים של מישלין
מספקים אחיזה מרשימה.
בהשוואה לצמיגים קונבנציונאלים אחרים לאופניים,
ההבדל מדהים, ובכל התנאים אמין
צפוי ומעניק בטיחון מרבי בפניות .סולייה קשיחה : שכבת הגומי הקשה מתחת לסולייה
מגבירה את קשיחות וחוזק הקוביות, להתנגדות
לעיוות צורתם תחת האצות חזקות. הקוביות
הסופר חזקות תורמות גם כן לשיפור ביצועי הבלימה
והשליטה מיכוון שהתפתולת הסולייה הוא מינימלי.

עמידות לתקרים: התרכובת הקשה יותר בין הסוליה
ומעטפת הצמיגים משמשות כהגנה נוספת נגד תקרים
מבלי להגדיל את המישקל הכללי של הצמיג .
למעשה צמיגי אופניים בעלי תרכובת הכפולה קלים כמו
הצמיגים קונבנציונאלים.

 

צמיגי אופניים

חיפוש צמיגים

חדשות