Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
חשיבות לחץ אויר תקין - כביש

כמו בצמיגי המכונית, לחץ ניפוח נכון של צמיגים לאופניים חשוב מאוד למידת תיפקודם ועמידותם. המשתנה החשוב ביותר
בהשפעתו על מידת הלחץ הנכונה הוא העומס אותו עומדים הצמיגים לשאת . הודות, ליותר מעשור, של מחקר טכנולוגיית
הצמיגים, מהנדסי מישלין מצאו שישנה מידה מסויימת של סטייה בפרופיל הצמיג שמאזנת באופן אופטימילי בין אחיזה,
יעילות,נוחות ועמידות. סטייה זו מבוססת על מבנה הצמיג ומשקל הרוכב .
כמובן שלסיגנון הרכיבה ישנה גם כן השפעה על צמיגי אופניים. יחד עם זאת הטבלה המוצגת נותנת הסבר לאיך ואיפה להתחיל 
 בניסיונות למצוא את לחץ האויר המתאים.

* רוכבים מעל 82ק"ג, יש לנפח ללחץ האויר המקסימלי המצויין על דפנות הצמיג
* רוכבים מתחת ל- 50ק"ג, יש לנפח ללחץ האויר המינימלי המצויין על דפנות הצמיג
 
צמיגים לאופניים

צמיגים לאופניים

הטכנולוגיה של מישלין
תחזוקת צמיגים
קטעי וידאו

חיפוש צמיגים

חדשות