Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
הרכבת צמיגי טיובלס
טיובלס 

צמיגי טיובלס

1.
בדוק בזהירות את מצב החישוק, שקעים וסדקים מהווים סכנה,
 אין להשתמש בחישוק פגום.

2. יש לשמן מעט את החישוק (במעט מים עם סבון או החומר סיכה מאושר- לא בשמן או גריז) בכדי להקל על הרכבת הצמיג ובמיוחד כדי למקם את הדפנות למקום הנכון.

3.התחל בהרכבה בדופן המנוגדת לונטיל כך מקם את הדופן בתחתית תעלת החישוק וזה יאפשר ליתר דפנת הצמיג להיתישב בקלות על אגן החישוק.

4. באותה דרך הרכב גם את הדופן, השנייה תמיד מתחילים בניגוד לונטיל וממקמים את הדופן הנותרת על תעלת החישוק ומסיימים בונטיל. * דרך הרכבה זו מונעת מדופן הצמיג ליפול למרכז דבר שמקשה מאוד על בסייום הרכבת הצמיג. כך שמסיימים בונטיל מבטלים תופעה זו. חשוב אף יותר בטיובלסים עקב חשיבות האטימה.

5. נפח את הצמיג בלחץ של 58PSI לוודאות שדופן הצמיד ממוקמת נכון על החישוק וע"י סיבובו ודא כי יושב באופן אחיד ושאין הפרעות בתנועתו.
פרוק-הפרד את דופן הצמיג מתעלת החישוק ע"י לחיצה על הדופן כלפי התחתית . בעזרת הידיים או ע"י שימוש במנופי הפלסטיק של מישלין משוך ודחוף את הצמיג באזור הונטיל מהחישוק
. *אל תחליק את מאזן לאורך החישוק מיכון שכך יכול להיגרם נזק לדופן הצמיג ותיפגע יכולת האטימה שלו


צמיגים לאופניים טיובלס הם צמיגים מיוחדים אשר עמידים בלחצים נמוכים ואף אטומים יותר, לרוכבי אופניים המשתמשים בצמיגי טיובלס תהיה נסיעה חלקה ושקטה יותר בהשוואה לרוכבים אחרים אשר יכולים לעצור מספר פעמים לניפוח הצמיגים שלהם בעקבות איבוד אוויר.

צמיגים לאופניים

הטכנולוגיה של מישלין
תחזוקת צמיגים
קטעי וידאו

חיפוש צמיגים

חדשות