Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
מידות צמיגים
במאמץ לתקנן ולהסדיר את נושא מידות צמיגי אופניים. אירגון ה- E.T.R.O
European tyre and Rim Technical Organization
הציעה שיטה למדידת מידות צמיגים לאופניים אשר אומצה ע"י רוב היצרנים הגדולים.
השיטה כוללת שתי מספרים: הראשון הוא רוחב הצמיג
במילימטרים והשני הוא קוטר החישוק גם במילימטרים.

צמיגי אופניים

צמיגי אופניים

הטכנולוגיה של מישלין
תחזוקת צמיגים
קטעי וידאו

חיפוש צמיגים

חדשות