Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
עיצוב ומיקום הקוביות בצמיגים
צמיגי אופניים - שטח יבש:
בסוליה נמוכה פחות צורך במגע מכני, קצוות
הסולייה יאחזו באדמה הקשה בליכלוך ובאבק הרופפים.

עיצוב דופן הצמיג בנוי לאחיזה צידית מעולה כשנישענים
לכל מטרה בכל זוית. הקוביות קרובות לתחושה
וגילגול טובים יותר .
צמיגי אופניים
צמיגי אופניים - שטח בוצי:
קוביות גבוהות חשובות לחדירת הבוץ
ולמציאת אדמה קשה תחתו, עיצוב הקוביות כסורגים,
מצקת או אצבעות בסולייה ובדפנות משפר את 
 האחיזה בפניות וכשנישענים בכל זוית בכל מצב.

המרווח בין הקוביות חשוב למניעת הצתברות הבוץ
ותחושת הרעד והכבדות בגילגול הניגרמת מכך.
צמיגי אופניים - שטח מגוון:
שילוב מדויק של שני הדגמים הקודמים.

עיצוב בסיסי של קוביות הסוליה בצורת מרובע ומלבן
עם קצוות ועומק מפוסלים לשיפור ביצועי אחיזה בבוץ
ולהגברת המגע בקרקע בתנאים יבשים.

הקוביות בדפנות הצמיג מעוצבות לאחיזה מירבית
בפניות וכל שינוי כיוון בכל זוית.

 
 

צמיגי אופניים

הטכנולוגיה של מישלין
תחזוקת צמיגים
קטעי וידאו

חיפוש צמיגים

חדשות